HKD: Tinh bột nghệ Dương Xá

HKD: TINH BỘT NGHỆ DƯƠNG XÁ

Địa chỉ: Thôn Quang Trung, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Hotline: 0983 254 905

Email: info@tinhbotngheduongxa.net